Kancelaria Adwokacka świadczy:

  • pomoc prawną osobom fizycznym,
  • stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych, zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych, analiz, pozwów, wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia,
  • przygotowanie i opiniowanie umów nazwanych i nienazwanych,
  • przygotowanie i opiniowanie uchwał, regulaminów, statutów i innych aktów wewnętrznych,
  • zastępstwo procesowe i obronę przed organami ścigania i sądami powszechnymi na każdym etapie postępowania,
  • zastępstwo procesowe przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym i przedegzekucyjnym,
  • uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach przedsądowych.

W zależności od potrzeb Klienta usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii, miejscu wskazanym przez Klienta, jak również drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i jest uzależnione od nakładu pracy adwokata, zawiłości oraz charakteru zleconej sprawy.Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl