Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

  • sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych,
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych, a także regulaminów rady pracowników,
  • redagowanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl