Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferta pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje m.in.:

  • reprezentację w sprawach o rozwód, separację,
  • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków, podział majątku wspólnego małżonków,
  • sprawy o alimenty, o podwyższenie/obniżenie alimentów,
  • sprawy o pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie oraz z zakresu opieki i kurateli,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych.
Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl