Prawo karne

Świadczone przez Kancelarię usługi w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego obejmują m.in.:

  • obronę w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I i II instancji, w postępowaniu kasacyjnym oraz wykonawczym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe),
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie wniosków, środków zaskarżenia i innych pism procesowych."

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl