Prawo gospodarcze i handlowe

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego (m.in. prawa spółek i prawa upadłościowego i naprawczego), oferta obejmuje przede wszystkim prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmującej m.in.

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych i analiz,
 • opiniowanie i tworzenie projektów umów w obrocie gospodarczym,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów i środków odwoławczych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • kompleksową obsługę organów spółek, w tym przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych,
 • tworzenie, przekształcenia i likwidacje podmiotów gospodarczych,
 • rejestracje spółek oraz dokonywanie zmian w umowach (statutach) spółek,
 • przeprowadzanie zmian danych podmiotów gospodarczych w odpowiednich rejestrach (m.in. w Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • negocjacje z kontrahentami i aktywny udział w procesie zawierania umów,
 • dochodzenie należności i ich windykacja,
 • dochodzenie roszczeń od niewypłacalnego dłużnika na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego,
 • sporządzanie wniosków, pism i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl