Prawo cywilne

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego (m.in. prawa rzeczowego, prawa kontraktowego, prawa zobowiązań, prawa mieszkaniowego, prawa spółdzielczego), obejmuje m.in.:

  • sprawy o zapłatę (m.in. z tytułu niewykonania zobowiązania, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia),
  • sprawy o eksmisję,
  • sprawy o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
  • sprawy związane z ochroną własności i posiadania,
  • postępowanie w sprawach o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
  • postępowanie w sprawach o zasiedzenie,
  • dochodzenie należności i ich windykację,
  • redagowanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl