Prawo administracyjne

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

  • reprezentację w postępowaniu administracyjnym (urzędy państwowe i samorządowe),
  • reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzanie odwołań, skarg i innych pism oraz opinii prawnych.

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat - Marta Szkliniarz
ul. Małachowskiego 9/23, 41-200 Sosnowiec, tel./fax 32 293 30 80, tel. 530 068 508, e-mail: kancelaria@msz-adwokat.pl