polski

Home / Zakres działalności / Dystrybucja specjalistycznych preparatów chemicznych ARROW

Od 2014 r. BESTPOL AG jest Dystrybutorem Branżowym / KOLEJNICTWO / produktów ARROW w Polsce.

ARROW Solutions powstała w 1968 r i jest obecnie jednym z największych w Wielkiej Brytanii producentów profesjonalnych preparatów chemicznych przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, transportu i usług.
(www.arrowchem.com)


W asortymencie produktów ARROW są specjalistyczne preparaty chemiczne szczegółowo zaprojektowane i dedykowane
do serwisowania taboru szynowego ( kolejowy tabor towarowy i pasażerski a także tramwaje i metro ) w nw. zakresach:
  •  przeglądy i naprawy taboru
  • czyszczenie taboru - zewnątrz i wewnątrz
  • produkty zimowe do utrzymania taboru i infrastruktury
    (www.arrowchem.com/rail/)

Zalecane do ww. czynności, produkty ARROW posiadają odpowiednie aprobaty dla stosowania ich w branży kolejowej. Formalne aprobaty aplikacyjne wydane są przez brytyjski instytut badawczy SCIENTIFICS, który zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, odpowiednio bada i dopuszcza wszelkie materiały do stosowania w kolejnictwie.
Szczegółowe informacje – w załączonym dokumencie:
Lista aprobat z branży kolejowej dla wybranych produktów ARROW.


Wybrane do oferty BESTPOL-AG specjalistyczne preparaty chemiczne ARROW szczególnie wyróżniają się:
- niskimi kosztami użytkowymi
- bardzo wysoką skutecznością działania
- spełniają wymogi norm branżowych dla danych aplikacji
- są zgodne z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego
- posiadają odpowiednią dokumentację w j.polskim ( etykiety, karty techniczne oraz karty charakterystyki )

 
 

Przedstawiamy Państwu oferowane produkty ARROW poprzez GŁÓWNE ZAKRESY ich zalecanych zastosowań dla branży pojazdów szynowych.
Prosimy wybrać z poniższego diagramu interesujące Państwa CZYNNOŚCI SERWISOWE dla określonego rodzaju taboru lub infrastruktury:
TABOR TOWAROWY TABOR PASAŻERSKI TRAMWAJE I METRO   INFRASTRUKTURA
czyszczenie wagonów i cystern WEWNĄTRZ czyszczenie wagonów osobowych - WEWNĄTRZ   sprzątanie
dworców i przystanków
mycie wagonów i cystern ZEWNĄTRZ mycie wagonów osobowych – ZEWNĄTRZ  
mycie lokomotyw – ZEWNĄTRZ    
czyszczenie w kabinie motorniczego   odśnieżanie i odladzanie
elementów
infrastruktury kolejowej
przeglądy i naprawy taboru szynowego  
odladzanie taboru kolejowego